torsdag 29 januari 2015

Google translate

På begäran så har jag lagt till en gadget för Google translate. Om man har svenska som sitt förstaspråk så inser man hur galet roliga alla översättningar blir. Har man inte det, ja då finns det en viss risk att det bara blir.... oförståeligt. Så för att inte skrämma bort mina nyfunna vänner, i tron att jag är spritt språngande galen (även om det kanske inte är helt fel) så tror jag att jag ska börja lägga in en kort förklaring på engelska som komplement. 

By request I added the Google translate gadget. If swedish is your primary language and you hit that translate button you realize just how funny some of the translations are. If it isn't, well then there's a good chance it all comes out as a load of  .... gibberish. So in order not to scare my foreign friends off, thinking I'm a raving lunatic (although they might actually be right), I think I'll start adding a little re-cap in english as a complement.